Bystyret 14. juni 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 60/18: Ny 11-er kunstgressbane med miljøvennlig innfyll

PS 60/18: Ny 11-er kunstgressbane med miljøvennlig innfyll

I forbindelse med behandlingen av budsjettet og økonomiplanen i desember, ble det vedtatt at rådmannen skulle se på det å bytte ut kunstgress med gummigranulat på ballbinger til kunstgress uten fyllmasse.

Rådmannen skulle også realisere ny kunstgressbane i Idrettsparken med miljøvennlig fyll, i tillegg til å sette i gang tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra kommunaleanlegg til dekker er skiftet, samt å erstatte grummigranulat på den store 11-er kunstgressbanen i Idrettsparken.

Mandalskameratene (MK) søker om kommunale støtte til å anlegge ny 11-er kunstgressbane med miljøvennlig innfyll.

I økonomiplanen for 2018 til 2021 ble det lagt inn kr 3.908.000 i investeringsmidler for å «forhindre spredning av gummigranulat/realisere ny kunstgressbane i Idrettsparken», fordelt på drøye 2.5 millioner kroner i 2018, drøye millionen i 2019 og kr 280.000 i 2020, i tillegg ble det satt av kr 360.000 i årlige driftsmidler.

Mandal kommune har søkt om eksterne midler til pilotprosjektet for oppsamlingstiltak og fått tilsagn på kr 1.273.500 fra Vest-Agder Fylkeskommune.

Budsjetterte beløp til oppsamlingstiltak i drifts- og investeringsbudsjettet kan imidlertid ikke omdisponeres til å imøtekomme søknaden fra MK. Vest-Agder Fylkeskommunes tilskudd forutsetter at pilotprosjektet med oppsamlingstiltak gjennomføres.

Under bystyrets møte i april ble det vedtatt at bystyret er positive til MKs planer om bygging av ny 11-er kunstgressbane med miljøvennlig innfyll på treningsbane 2 i Idrettsparken. Samtidig ble rådmannen bedt om å legge frem en sak om kr 2,4 millioner i investering pluss forskuttering av spillemidler i junimøtet med tanke på oppstart høsten 2018.

Se saksdetaljer.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo