Bystyret 14. juni 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 59/18: Sak fra Fellesnemda – Framtidens helse- og omsorgstjenester i nye Lindesnes – Behov for nybygg

PS 59/18: Sak fra Fellesnemda – Framtidens helse- og omsorgstjenester i nye Lindesnes – Behov for nybygg

Da fellesnemda for nye Lindesnes behandlet denne saken 9. mai 2018 lød saksfremstillingen slik. De ble i et møte i september 2017 orientert om at det var behov for å gjennomføre en samlet behovsanalyse for nye Lindesnes, på området helse og omsorg.

Mandat for analysen var å utarbeide en rapport som viser en anbefalt modell for fremtidig organisering av helse- og omsorgstjenestene fram til 2040, med fokus på de første 10 årene. Fokuset i gjennomgangen skulle være på organisering, kostnadsnivå på tjenestetilbudet og framtidige behov, inkludert behov for nybygg.

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang ble engasjert til arbeidet, og de leverte sin rapport 5. februar 2018. Fellesnemnda ble orientert om innholdet i rapporten i møte 9. februar. Rapporten peker på at demografiske endringer gjør at tjenestebehovet i pleie og omsorg er forventet å øke med ca. 93 % fram til 2040, basert på en videreføring av dagens praksis. De øvrige store sektorene i kommunen, som barnehage og grunnskole, er forventet å ha en vekst på ca. 7 %. Tjenestebehovet i pleie og omsorg vil øke med ca. 14 % fram mot 2024 dersom dagens praksis videreføres. Tilsvarende tall for grunnskole og barnehage er under 5 %. Rapporten peker på behovet for nytenkning innen området helse og omsorg for å møte framtidens behov.

I og med at dette er en sak som også behandles i de andre kommunene i nye Lindesnes, er det visse regler for hvordan denne saken blir håndtert. Ordføreren kom med en orientering i denne forbindelse:

Helt på slutten ble saken behandlet etter et fellesforslag ble fremsatt:

Se saksdetaljer.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo