Bystyret 14. juni 2018

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Sigurd Bjørn Kastrud, V om «Furulunden»

Interpellasjon ved repr. Sigurd Bjørn Kastrud, V om «Furulunden»

Interpellanten lurer på om det er riktig at Furulunden atter en gang skal nedprioriteres og dermed miste sin mulighet for å få behandlet sin søknad om «Statlig sikret friluftsområdet» innen fristen som går ut 16. januar 2019.

I etterkant av at en innstillingssak om vurdering av utvidet vern av Furulunden ble fremmet i Planutvalget i mars 2016, ble bystyret informert i mars-møtet samme år av Planutvalgets leder John Gunnar Ask om at saken ble trukket som en innstillingssak og at rådmannen ble bedt om å starte en reguleringsprosess for å sikre vernet av Furulunden som friluftsområde.

Under budsjettbehandlingen i desember 2017 ble opposisjonens budsjett vedtatt som blant annet bad rådmannen om å legge frem en reguleringsplan for Furulunden til politisk behandling innen sommeren 2018. I tillegg ble rådmannen bedt om å se på alternative muligheter, som statlig sikret friluftsområde eller ulike former for vern.

Melding om oppstart av reguleringsplanen kom 16. desember 2017, to dager etter budsjettbehandlingen, og frist for innspill ble satt til 6. februar 2018.

Da bystyret møttes i april ble det holdt et informasjonsmøte om «Statlig styring av friluftsområder» ved Bård Andreas Lassen, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune. Dette møtet viste, ifølge interpellanten, tydelig hvor viktig det er for Mandal kommune å få Furulunden som «Statlig sikret friluftsområde» fordi man får vernet grensene og pengestøtte til vedlikehold og opprusting.

Interpellanten spør derfor om det er riktig at planutvalgets og administrasjonens forhalinger og prioriteringer skal forårsake at bystyret ikke får behandlet saken før first for søknad går ut 15. januar 2019. I tillegg spør interpellanten om det er mulig å få saksbehandlerne til å prioritere annerledes slik at bystyret får til behandling en sak som skulle vært behandlet for over to år siden.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo