Bystyret 14. juni 2018

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Forurenset masse»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Forurenset masse»

Interpellanten ber på vegne av sitt parti om informasjon vedrørende en forurensningssak meldt til
kommunen (og fylkesmannen). Det gjelder deponering av forurenset masse på privat grunn med mulig
avrenning til Dybovannet i Mandal – et vernet vassdrag og drikkevannskilde til flere innbyggere.

De lurer på hva dreier saken seg om sett fra kommunens ståsted, hvordan står saken nå og hva er sakens gang videre.

I Mandal kommune har det de siste 10-15 år blitt bygget flere boligkompleks på eiendommer der det tidligere har ligget industri. Grunnen på disse stedene har vært regnet som spesialavfall og det stilles tydelige
krav til fjerningen og deponeringen av denne.

Interpellanten spør derfor hvordan har Mandal kommune fulgt opp og sikret at massen som er blitt
fjernet fra disse tidligere industritomtene på for eksempel Båtservice og Hotelltomta Malmø er blitt forskriftsmessig deponert i forbindelse med boligbyggingen?

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo