Bystyret 24. mai 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 49/18: Fredningsområde for hummer

PS 49/18: Fredningsområde for hummer

I forbindelse med bystyrets møte i februar, fremmet MDG en interpellasjon om å sette av et verneområde for hummer i Mandal kommune. Arbeiderpartiet og MDG har fremmet to forslag til vedtak der det ene går ut på å etablere kontakt med Fiskeridirektoratet for å sette i gang prosessen med å etablere et slikt verneområde.

Det andre forslaget går ut på å nedsette en arbeidsgruppe på åtte til ti medlemmer, hvorav 4 velges av bystyrets medlemmer/varamedlemmer. Øvrige medlemmer velges av de politiske utnevnte representantene, og skal likt reflektere lokale fiskeri- og frilufts- og naturverninteresser. I tillegg skal gruppen bestå av minst en person med marinbiologisk bakgrunn/utdannelse. Arbeidsgruppen skal utarbeide tre forslag til verneområder med utgangspunkt i retningslinjer fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Arbeidsgruppens forslag legges frem for avgjørelse i bystyret etter en lokal høringsrunde. Bystyret vedtatte forslag til verneområde oversendes Fiskeridirektoratet for videre behandling.

Det ble foreslått å behandle saken arbeidsgruppen hadde kommet frem til i januar 2019 i henhold til tidsplanen som partiene har foreslått.

Se saksdokument

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo