Bystyret 24. mai 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 48/18: Revisjon av SFO-vedteker

PS 48/18: Revisjon av SFO-vedteker

Det er flere årsaker til at administrativ skoleeier i 2017 tok initiativ til å revidere og oppdatere gjeldende SFO-vedtekter. Blant annet viste Kostra-analyser at kommunens SFO-er samlet sett hadde netto driftsutgifter som tilsa muligheter for å drive mer effektivt.

SFO-ledere pekte i den sammenheng på flere aktuelle driftsutfordringer som hadde sammenheng med nåværende utforming av gjeldende vedtekter. Videre så man blant annet behov for å ulike presiseringer i reviderte vedtekter, blant annet å definere hvem elever med «særskilte behov» er.

Parallelt med behovet for å revidere SFO-vedtekter, ble det også klart at man så behov for å klargjøre hva slags tilbud kommunen ønsker å gi til elever på 8.-10.trinn med særskilte behov før og etter skoletid.

I dag tilbys denne elevgruppen SFO ved Furulunden skole, avdeling Skriverhaven – uten at dette er klargjort i gjeldende SFO-vedtekter eller eget politisk vedtak. Foreldrebetaling kreves inn, uten at denne formelt sett er hjemlet i lov, forskrift eller politisk vedtak.

Omfanget av ungdomsskoleelever i SFO er svært begrenset (anslagsvis 2-3 i året).

Litt senere i møtet ble det gjennomført en ekstra votering rundt forslag om endrede åpningstider for SFO. Her er lydfil.

Se saksdokument

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo