Bystyret 24. mai 2018

Tilbake til arkiverte møter

Presentasjon vedrørende Regionplan Agder 2030

Presentasjon vedrørende Regionplan Agder 2030

Den 24. og 25. april fastsatte fylkestingene i nåværende Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune planprogrammet for Regionplan Agder 2030.

I 2010 vedtok fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder Regionplan Agder 2020. Regionplan Agder 2020 er et sentralt overordnet styringsdokument for utviklingen av hele Agder.

Den er blitt til gjennom et omfattende samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene, næringslivet,
akademia, regionråd, organisasjoner, statlige myndigheter med flere.

Regionplan Agder beskriver ønsket utviklingsretning for sentrale samfunnsområder i Agder. Den er en prioritering av viktige mål, og presiserer at nøkkelen til måloppnåelse er økt samhandling i et regionalt partnerskap. Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene.

For å samarbeide om og følge opp målene i regionplanen med konkrete tiltak og handlinger er det etablert fora hvor ordførere, rådmenn og fagfolk fra hele landsdelen møtes jevnlig.

Virkelighetsbildet både globalt, nasjonalt og regionalt har endret seg betydelig siden 2010. Endringene øker i hastighet og påvirker på ulike måter samfunnet som helhet, grupper og enkeltpersoner. Fokus må derfor være på å utvikle en region som tåler omstilling og som har rigget seg for endringene.

Fylkespolitikerne i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok derfor i 2016 at regionplanen skal rulleres, at arbeidet starter opp tidlig i 2018, og at planen utformes i et 2030-perspektiv.

Se mer her

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo