Bystyret 24. mai 2018

Tilbake til arkiverte møter

Presentasjon av veikart for bedre levekår i Agder

Presentasjon av veikart for bedre levekår i Agder

Veikart for bedre levekår i Agder har sitt utspring fra et vedtak fra Sørlandstinget i mars 2017 som anmoder fylkeskommunene om å lede og koordinere et helhetlig og langsiktig levekårssatsing i et partnerskap mellom stat, fylke og kommuner.

Levekår er en av Agder-regionens største utfordringer. På tross av mange års innsats, ligger Agder fremdeles bak resten av Norge på vesentlige levekårsstatistikker.

Noen eksempler er:

  • Høyeste andel unge under 30 år på arbeidsavklaringspenger.
  • Blant fylkene med høyest andel på uføretrygd.
  • Blant fylkene med lavest sysselsettingsgrad.
  • Lavest andel kvinnelige innvandrere fra Asia/Afrika/Latin-Amerika/Øst-Europa utenfor EU som er i jobb.
  • Høyest andel kvinner i deltidsstillinger.

Det er gjennomført og det pågår mye bra i kommuner og fylkeskommuner i Agder. Til tross for dette er ikke levekårene i Agder på det nivået de bør være.

For å nå det nivået er det helt nødvendig å sikre at kunnskapen fra gjennomførte og pågående prosjekter blir godt innarbeidet i kommunene, og at kunnskapen videreføres til andre kommuner.

Videre trengs det en ekstra satsing for å lukke gapet mellom Agder og resten av Norge – en satsing som kommer i tillegg til systematisk forbedringsarbeid som gjøres daglig i skoler, barnehager, helsesektoren og innsatsen fra frivillige organisasjoner.

Veikart for bedre levekår i Agder består i dag av tre hovedløp som henger tydelig sammen, men har forskjellige målsettinger. Fokuset er å bedre levekårene i regionen gjennom arbeid, utdanning, folkehelse, likestilling og inkludering.

Se mer her

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo