Bystyret 24. mai 2018

Tilbake til arkiverte møter

Klimaveikart Agder

Klimaveikart Agder

Klimaendringene er en av vår tids største globale utfordringer, og det er et stort behov for å redusere klimagassutslippene – også i Agder. Regionen er forpliktet gjennom internasjonale avtaler (Parisavtalen), nasjonale lover (Klimaloven) og regionale planer (Regionplan Agder 2020) til å gjennomføre utslippskutt.

Klimaveikart Agder blir et veikart som viser hvilke tiltak offentlige aktører i Agder kan gjennomføre for å kutte utslipp hos seg.

Tiltakene går på å:

  • redusere egne utslipp fra daglig drift.
  • redusere utslipp gjennom planer og politikk som påvirker samfunnet.

Tiltakene kan gjennomføres av kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører i Agder.

Fire områder er identifisert som de største kildene til utslipp i Agder:

  • Transport
  • Mat og Landbruk
  • Bygg
  • Industri (utenfor kvotepliktig sektor)

Tematiske arbeidsgrupper har utarbeidet tiltak som kan utføres innen hvert av disse områdene.

Det er laget et klimaregnskap for Agder i forbindelse med dette arbeidet, der utslippene for hver kommune vises og hvilke områder de kommer fra. Gjennom tiltakene i Klimaveikart Agder kan kommunene enkelt velge å gjennomføre tiltak som gir reelle utslippskutt basert på utslippskildene som er størst i deres kommune. Det vil også vise hvilke støtteordninger som finnes til å gjennomføre klimatiltak.

Se mer her

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo