Bystyret 24. mai 2018

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland (SV) om Barnetrygd

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland (SV) om Barnetrygd

Interpellanten viser til at det er 6.700 barn som vokser opp i fattigdom her på Sørlandet. I følge tall fra Bufdir bor ca 320 av disse barna i Mandal.

Fattigdom kan gi en følelse og opplevelse av ensomhet og utenforskap. Noen barn får ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter og bursdager andre jevngamle deltar på, og det finnes skoleelever som må gå hjem når de andre elevene fortsetter dagen på SFO.

Barnetrygden er i utgangspunktet en universell stønadsordning som går uavkortet til alle barnefamilier. Helt fra 1946 har barnetrygden vært basert på at alle barnefamilier, uavhengig av inntekt, skal motta barnetrygd. Likevel ser vi at ikke alle barnefamilier får utbetalt barnetrygd. I dag er det opp til kommunene å avgjøre om de vil regne med barnetrygd som inntekt i utregning av sosialhjelpsstønad. Det er store forskjeller på hvordan dette praktiseres av ulike kommuner i Norge. Oslo, Sarpsborg, Eidsvoll og Bergen er eksempler på kommuner som holder barnetrygden utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp, men det gjør ikke kommuner som Trondheim, Stavanger, Bodø, Kristiansand og Mandal.

De kommunene som regner barnetrygden som inntekt utbetaler i utgangspunktet et lavere beløp i sosialhjelpsstønad til den enkelte familie. Effekten av dette er at den egentlig universelle goden blir omvendt behovsprøvd, fordi de som utgangspunktet trenger den mest ikke får den. På landsbasis vet vi at det er snakk om rundt 400 millioner som samfunnet unngår å utbetale ved å ikke holde barnetrygden utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp.

Spørsmål til ordføreren:

Er ordføreren enig med SV i at dagens praksis, der man i realiteten tar barnetrygden fra de som trenger den mest, er urettferdig?

Er Ordføreren enig med SV i at dette er en praksis Mandal kommune må gå bort fra, for å sikre at barn fra fattige familier ikke blir enda mer sårbare enn de allerede er?

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo