Bystyret 19. april 2018

Tilbake til arkiverte møter

RS 8/18: Parkering for el-biler, info fra P-selskapet

RS 8/18: Parkering for el-biler, info fra P-selskapet

Bo Bakke, daglig leder i Mandal Parkering AS og Parkering Sør orienterer i et notat at styret den 9. april fattet et vedtak om at el-biler nå skal begynne å betale parkeringsavgift.

Dette kommer ett år etter at bystyret vedtok å innføre avgiftsfritak de to første timene for el-biler i Mandal og at de etter to timer skulle betale full timetakst for alle avgiftsområder.

I notatet kommer det frem at dette vedtaket har ført til inntektssvikt for Mandal Parkering i tillegg til bortfall av attraktive kundeparkeringsplasser for handelsnæringen i byen. Ved siste telling i januar kom det frem at hver sjette bil som parkerte i byen var elektrisk og at disse bilene starter en ny totimersperiode straks den første går ut. Det kan de gjøre juridisk enkelt ved å bare rygge bilen ut av plassen og så inn igjen.

Videre i notatet står det at kommuner det er naturlig å sammeligne seg med har valgt å benytte seg av sin rett til å regulere avgiftsparkering med full takst også for el-biler. Disse har da ofte attraktive el-biltilbud på områder med større avstand til sentrum.

I høst sendte Samferdselsdepartementet ut et forslag p åendring i vegtrafikkloven og parkeringsforskriften. De ønsker å innføre halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy. Forslaget har fått stor motbør da mange kommuner mener at det å ikke ha muligheten til å innføre full avgift for el-bil (slik det er mulig i dagens forskrift) vil begrense kommunenes muligheter til å regulere trafikken i byene når antallet el-biler øker ytterligere fremover.

Likevel er det slik at myndighetene ser ut til å lande prinsippet om at el-biler skal betale reduserte avgifter og gebyrer i en tid fremover for å videreføre incitamenter til økt skifte fra hydrokarbon-biler til nullutslippsbiler.

Bo Bakke med styre føler derfor det er riktig å innføre et likt regime over hele byen med halv avgift. «Dette er forutsigbart og enkelt å både etterleve og kontrollere. Parkeringsplasser koster det samme i drift for alle typer kjøretøyer. Plasser med ladestasjoner er faktisk mye dyrere å etablere og drifte.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo