Bystyret 19. april 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 39/18: Gjelds- og finansrapport pr. 31.12.17

PS 39/18: Gjelds- og finansrapport pr. 31.12.17

Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, legge frem rapporter for bystyret som viser status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for bystyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Dette er et krav i henhold til kommunens finansreglement.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo