Bystyret 19. april 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 37/18: Planprogram for kommuneplanens samfunnssdel – Nye Lindesnes

Vinteren 2015 ble det i Mandal, Marnardal og Lindesnes utarbeidet et planprogram for en felles kommuneplan. By- og kommunestyrene vedtok våren 2015 å sende utkastet til planprogram på høring i de tre kommunene.

Høringen ble gjennomført i henholdt til plan- og bygningslovens regler og det kom inn 11 innspill til planprogrammet. Planprogrammet ble
imidlertid ikke endelig fastsatt sommeren 2015 og den videre planprosess ble lagt i bero inntil Stortinget i juni 2017 vedtok at kommunene Mandal, Marnardal og Lindesnes skulle slås sammen.

6. oktober 2017 vedtok Fellesnemda å oppnevne en administrativ arbeidsgruppe og en politisk styringsgruppe med mandat å legge fram for fellesnemda et komplettert planprogram for kommuneplan nye Lindesnes – forankret i høringen 2015, innen 1. kvartal 2018.

Arbeidsgruppen og den politiske styringsgruppen er nå ferdig med sitt arbeid og legger med dette fram sitt forslag til endelig planprogram i henhold til oppsatt tidsplan. Perioden for plan endret til 2020 – 2032 på bakgrunn av nye føringer fra fellesnemda for når planen skal vedtas.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo