Bystyret 19. april 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 34/18: Finansiering av rekkefølgekrav Gismerøya

PS 34/18: Finansiering av rekkefølgekrav Gismerøya

Da bystyret utsatte saken om finansering av rekkefølgekrav i november, ble det oversendt et forslag til planutvalget fra Mandal SV der rådmannen ble bedt om å framlegge en sak for bystyret om framtidig bruk av Gismerøya.

De ønsket et spesielt fokus på Gismerøya som område for forskning og utvikling i samarbeid med allerede etablert næring på Gismerøya. Det er viktig å signalisere tidlig at det er ønskelig med en differensiert bruk av Gismerøya og Strømsvika/Jåbekk. Partiet ønsker at Gismerøya skal utvikles som kunnskapssenter for regionen, mens Strømsvika/Jåbekk utvikles for transport- og arbeidskrevende industri/næring.

I henhold til rekkefølgebestemmelsene da reguleringsplanen for Gismerøya ble vedtatt i mai 2015, står det fastsatt at før ferdigattest og brukstillatelse kan utstedes for ny bebyggelse eller omdisponert bygning, skal gang- og sykkelvei fra Saltverket forbi krysset til o_V2 ferdigstilles.

Ovennevnte rekkefølgekrav var nytt i forhold til tidligere reguleringsplan for Gismerøya. Gang- og sykkelveien er kostnadsberegnet til kr 12.375.000,-.

I arbeidet med utbyggingsavtaler skal rådmannen finne løsninger for finansieringen av rekkefølgekravene. Det gjøres enten ved at utbygger selv ferdigstiller rekkefølgekravene, eller ved at utbyggere betaler infrastrukturbidrag til Mandal kommune, som så ferdigstiller rekkefølgekravene når dette er finansiert.

Rådmannen mener at det ikke er realistisk å få dekket inn de kostnadene kommunen påtar seg gjennom en utbyggingsavtale enten fordi infrastrukturbidraget blir for høyt, eller at en realistisk utbygging de neste 10 årene ikke vil være særlig stor.

Derfor mener rådmannen at bystyret står overfor tre valg:

  1. Gi dispensasjoner fra rekkefølgekravet
  2. Omregulere og da fjerne rekkefølgekravet
  3. Sikre delfinansiering av rekkefølgekravet med et kommunalt bidrag

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo