Bystyret 19. april 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 32/18: Ny kunstgressbane i Idrettsparken og forhindre spredning av gummigranulat

PS 32/18: Ny kunstgressbane i Idrettsparken og forhindre spredning av gummigranulat

I forbindelse med bystyrets behandling av økonomiplanen og budsjettet for 2018, ble det vedtatt at rådmannen skulle se på om det ville være mulig å bytte ut kunstgress med gummigranulat på ballbinger til kunstgress uten fyllmasse.

I tillegg ble rådmannen bedt om å se på mulighetene til å realisere ny kunstgressbane i Idrettsparken med fyll som er miljøvennlig, i tillegg til å se på tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra kommunale anlegg til dekkene er skiftet og erstatte gummigranulat på den store 11-er banen i Idrettsparken.

Samtidig søker Mandalskameratene om kommunal støtte til å anlegge ny 11-er bane kunstgress med miljøvennlig fyll.

Det ble i økonomiplanen lagt inn kr 3.908.000 for å «forhindre spredning av gummigranulat/realisere ny kunstgressbane i Idrettsparken», fordelt på kr 2.547.000 i 2018, og kr 1.081.000 i 2019 og kr 280.000 i 2020.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo