Bystyret 19. april 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 31/18: Bibliotekplan

PS 31/18: Bibliotekplan

Det har vært et ønske fra Vest-Agder Fylkeskommune at alle folkebibliotek i fylket skal ha en bibliotekplan så de kan jobbe målrettet med bibliotekutvikling. Store endringer på bibliotekfeltet de siste årene gjør det nødvendig å tenke strategisk og langsiktig for å fortsette å ha et moderne bibliotek som leverer gode tjenester til innbyggerne.

Lov om folkebibliotek ble endret i 2014 for å ta inn over seg endringer i samfunnet. Det ble stilt krav til at folkebibliotekene nå skal ha en mer aktiv formidlerrolle, og at de skal være arenaer for samtale og debatt.

Gjennom «Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018» har Nasjonalbiblioteket i stor grad definert hvilke tjenester et moderne bibliotek skal tilby innbyggerne. I strategiperioden har Nasjonalbiblioteket delt ut store pengesummer for å bidra til nødvendige endringer i bibliotekene for at de skal ha mulighet til å levere disse tjenestene. Mandal bibliotek har mottatt kr 420 000 i perioden.

Både endringen i Lov om folkebibliotek og Nasjonal bibliotekstrategi kom som svar på stortingsmelding nr. 23 (2008-09). Stortingsmeldingen slår fast at bibliotekene er viktige møtesteder og arenaer som stiller kunnskap og utdanning tilgjengelig for alle, og at denne funksjonen er med på å styrke demokratiet og ytringsfriheten. For at bibliotekene skal kunne beholde sin relevans i samfunnet også i fremtiden må det satses på utvikling av både tjenester og personale.

Mandal har en kommuneplan som sier at kommunen skal vær attraktiv å bo i med et rikt kulturliv, et allsidig utdannings- og arbeidsmarked, og gode kommunale tjenester. Og kommunen har en plan for leseopplæring i grunnskolen som sier at aktiv deltakelse i samfunnet krever god og målrettet leseopplæring. Det er naturlig at folkebiblioteket i kommunen er med på å bidra til å nå begge disse målene.

Vest-Agder Fylkesbibliotek har laget en strategisk som sier at folkebibliotekene i fylket skal være møteplasser, og tilby relevante og gode tjenester for innbyggerne. Sammen med Aust-Agder Fylkesbibliotek har de også skrevet en serviceerklæring som sier at innbyggerne kan
forvente at folkebibliotekene på Agder er møteplasser og kunnskapsarenaer hvor de ansatte gjør sitt beste for å hjelpe og veilede dem.

På bakgrunn av disse lokale, regionale og nasjonale føringene har Mandal bibliotek laget en bibliotekplan for 2018-2020.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo