Bystyret 19. april 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 30/18: Regler for kommunal støtte til lag og foreninger

PS 30/18: Regler for kommunal støtte til lag og foreninger

Mandal kommune har de siste årene ikke hatt øremerkede økonomiske rammer til fordeling blant lag og foreninger. I vedtatt budsjett for 2018 / Økonomiplan 2018-2021 er satt av kr. 200.000,- i 2018 og kr. 500.000,- de tre påfølgende år, i støtte til lag og foreninger.

I vedtaket heter det:
«Bystyret ber rådmannen sette ned en politisk arbeidsgruppe bestående av 5 politikere og 1 fra Kulturenheten som sekretær. Arbeidsgruppen skal utarbeide et forslag til bystyret på regler for fordeling av kommunal støtte til lag og foreninger, samt forslag til vekting av hvor stor andel av støtten som skal gå til aktiviteter knyttet til barn- og unge sett opp mot andre aktiviteter.»

Den politiske arbeidsgruppen har hatt tre arbeidsmøter i februar/mars og legger frem et forslag til regler for fordeling av støtte til lag og foreninger. Gruppen har i sitt arbeid sett til hvordan Lindesnes, Marnardal og Audnedal kommuner håndterer dette arbeidet. Med utgangspunkt i gruppens mandat, er det lagt vekt på kommuneplanens fokusområder: folkehelse, mangfold, integrering og tidlig innsats.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo