Bystyret 19. april 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 24/18: Saker til generalforsamling i Marenselskapene

PS 24/18: Saker til generalforsamling i Marenselskapene

Maren-selskapene skal ha ordinær generalforsamling 25. april 2018. Maren AS har 3 heleide datterselskap, Maren Kommuneservice AS, Maren Miljøservice AS Maren Eiendom Jåbekk AS. Selskapet driver virksomhet knyttet til avfallshåndtering og andre miljøtjenester. Selskapene skal ha ordinær generalforsamling samme dag og har personidentiske styrer.

For 2017 foreslås et utbytte på kr 2.369.000 (kr 2.107.000 i 2016) hvor av Mandal kommunes andel utgjør kr 1.693.835 (kr 1.506.000 i 2016).

Det skal også velges et nytt styre i Maren AS, to styremedlemmer og styreleder er på valg. Dette tas opp som en egen sak under møtet.

Lydklippet starter med at de inhabile i saken setter seg på benken bak.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo