Bystyret 22. februar 2018

Tilbake til arkiverte møter

RS 6/18: Uttalelse om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA

RS 6/18: Uttalelse om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA

Den 16. mars 2018 skal Stortinget behandle forslag om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA.

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal prioriteres. I hht lovverket vil ACER i fremtiden i prinsippet kunne fatte flertallsvedtak, mens dagens samarbeide kun er rådgivende. Dette medfører at tilslutning til energiunionen vil medføre at norsk beslutningsmyndighet innskrenkes. Makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft vil bli flyttet ut av landet.

I hht forslaget er det nå ACER som skal bestemme reglene for når strømtransporten skal skje – den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. ACER vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er i beste fall uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Regjeringen legger opp til at myndighetsavgivelsen til EU skal kunne avgjøres av Stortinget med alminnelig flertall, med den begrunnelse at avgivelsen er «ikke inngripende».

Mandal bystyre vil henstille til Regjeringen og Stortinget om å behandle saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 med krav om ¾ flertall med henvisning til at en suverenitetsavståelse på et så sentralt område som vår eget lands energiproduksjon ikke faller inn under betegnelsen; «ikke inngripende», og bør absolutt behandles i hht den angitte
paragraf.

Mandal bystyre mener norsk kraft primært skal forvaltes av oss selv og kunne brukes til å utvikle vårt eget land og vår egen industri og ber Regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå. Dette skal ikke reduseres til et spørsmål om strømpriser alene – det gjelder prinsippet om Norges selvråderett.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo