Bystyret 22. februar 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 17/18: Prioritering av arbeidsoppgaver frem mot kommunesammenslåing

Mandal blir fra 1.1.2020 en del av nye Lindesnes kommune, sammen med Marnardal og Lindesnes. Dette innebærer at dagens tre organisasjoner skal avvikles og en ny organisasjon bygges opp. Arbeidet er foreløpig organisert gjennom flere delprosjekt, der mye av arbeidet fortsatt er i en oppstartsfase.

Svært mange oppgaver skal løses før den nye kommunen kan bli en realitet. Oppgavene er både tids- og kompetansekrevende. Prosjektet er organisert slik at det vesentligste av arbeidet løses med ressurser hentet fra dagens tre kommuner, noe som innebærer redusert kapasitet til saksbehandling og drifts- og utviklingsarbeid i kommunene.

I tillegg til utfordringene som følger av redusert kapasitet, vil det i mange tilfeller være lite hensiktsmessig å utarbeide nye planer, strategier og rutiner for dagens organisasjon. De ville hatt begrenset varighet, og det kan være mer fornuftig å prioritere ressursene inn mot den nye kommunen, slik at man kan starte opp 1.1.2020 med et best mulig utgangspunkt.

Rådmannen legger derfor frem en sak om hvilke arbeidsoppgaver administrasjonen nå vil tone ned eller utsette, for å frigjøre ressurser til arbeidet med å danne en ny kommune.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo