Bystyret 22. februar 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 16/18: Høring – Regionplan Agder 2030

PS 16/18: Høring – Regionplan Agder 2030

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune varslet 21.12.17 om oppstart av planarbeid, og høring av forslag til planprogram, for Regionplan Agder 2030.

Regionplan Agder 2030 er en rullering av gjeldende Regionplan Agder 2020. Forslaget til planprogram beskriver hvordan prosessen for å lage Regionplan Agder 2030 er tenkt gjennomført. Regionplan Agder 2030 skal være et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den skal gi tydelige, målbare, ambisiøse og realistiske mål mot 2030 og peke på felles tiltak for å nå målene.

Forslag til hovedmålsetting for Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Det bes spesielt om innspill tematisk innretning av planarbeidet, og til medvirkning.

Fylkeskommunene ber om innspill til hvilke av de nevnte aktuelle temaområder som bør prioriteres og hvorfor? De ber også om at begrunnelsen bør ta utgangspunkt i hva vi oppfatter som landsdelens viktigste muligheter og utfordringer og på hvilke områder en ser størst behov for regionalt samarbeid.

Frist for innspill er 1. mars 2018.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo