Bystyret 22. februar 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 15/18: 2. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Solgløtt, Frøysland, PlanID 201318

PS 15/18: 2. gangsbehandling av detaljreguleringsplan for Solgløtt, Frøysland, PlanID 201318

Det vises til tidligere behandlinger og vedtak i saken. Tema som er diskutert tidligere tas ikke opp på nytt i dette saksfremlegget bortsett fra tema som har blitt aktualisert med merknader fra offentlig ettersyn eller hvor det har kommet nye opplysninger.

Planutvalget har gitt tilbakemelding 3 ganger tidligere i denne saken.

Saken var satt opp til behandling til Planutvalgets møte 13.12.17, men ble vedtatt utsatt etter anmodning fra forslagsstiller. I etterkant har forslagsstiller og administrasjon hatt møter med mål om å finne løsning særlig med tanke på bekk og lekeplass. Forslagsstiller har før behandlingen nå sendt inn et revidert planforslag og har gitt en skriftlig forklaring på hvilke endringer som er gjort og en begrunnelse til endringene.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo