Bystyret 22. februar 2018

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland, SV om «Skriverhaven skole»

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland, SV om «Skriverhaven skole»

Interpellanten viser til at det under budsjettbehandlingen i desember ble vedlagt en del verbalforslag som ble oversendt administrasjonen og rådmannen, der et av disse inneholdt en bestilling om avdeling Skriverhaven, Furulunden skole.

Interpellanten henviser til protokollen:

«Bystyret ser at det er behov for en avklaring på hva tilbudet på Skriverhaven skal være, og i hvilket omfang og hvilket innhold tilbudet skal ha. Denne avklaringen må ses i sammenheng med at det dannes en ny kommune fra 1.1.2020. Det forventes at ulike involverte aktører, som foresatte, PPT, skolens pedagogiske personale, etc, inviteres inn i dette arbeidet på den måten rådmannen finner mest hensiktsmessig.»

Interpellanten tar opp på vegne av Ap, Krf, MdG, Sp og SV fordi de i løpet av de siste ukene har fått etterlysninger fra foresatte og ansatte ved Skriverhaven, fordi det tilsynelatende ikke har skjedd noe siden vedtaket i desember.

Interpellanten spør derfor hvor lang kommunen har kommet i arbeidet med avklaring av tilbudet ved avdeling Skriverhaven beskrevet gjennom verbalforslaget vedtatt i desember 2017, hvordan denne prosesssen vil bli gjennomført og når det er planlagt at utredningsarbeidet skal være ferdig.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo