Bystyret 22. februar 2018

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG om «Hummerreservater»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG om «Hummerreservater»

Interpellanten viser til at partiet i september 2016 fikk inn som tillegg til kommuneplanen for 2016-2019 et punkt under Miljø og Klima om at kommunen tar vare på akvakultur og marine verdier: det være seg gyteområder, oppvekstområder og marine naturtyper.

I tillegg påpekte partiet viktigheten av at kommunen vurderer å opprette fredningsområde for hummeren for å sikre og øke bestanden fremover i tråd med forskningsresultater fra Havforskningsinstituttet. De fikk da beskjed om at hummervernområde alt lå inne i kommuneplanen.

I følge Fiskeridirektoratets Havforskningsrapport fra 2014 presenteres et bevaringsområde som ble etablerte i Skagerrak i 2006. Etter fire år hadde hummerbestanden økt med 245 prosent, noe som vil si at det var blitt nesten tre og en halv ganger flere hummer. I tillegg hadde størrelsen på gjennomsnittshummeren økt med 13 prosent i løpet av disse fire årene. Det kom frem at omtrent 5 prosent av hummeren vandret ut av bevaringsområdet og ble fanget av hummerfiskere.

Andre studier har også vist at hummeren lever lenger i bevaringsområder. Å etablere fredningsområder anses derfor for å være et godt tiltak for å få antallet hummer til å øke.

Den enkelte kommune kan selv ta initiativ til å etablere fredningsområder. Kommunen vil da, i samarbeid med Fiskeridirektoratets regionkontor, undersøke aktuelle områder og kartlegge fiskeriaktiviteten der.

Interpellanten spør derfor i 2018 om hvordan Mandal kommune an med tanke på opprettelse av hummervernområde som nevnt i Kommuneplanen og hva kommunens plan er i forhold til hummervernområdene fremover.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo