Bystyret 25. januar 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 9/18: Valg av bystyregruppe – Støtte til lag og foreninger

PS 9/18: Valg av bystyregruppe – Støtte til lag og foreninger

Ifølge det vedtatte budsjett for 2018 / Økonomiplan 2018-2021, settes det av kr.200.000,- i 2018 og kr.500.000,- de tre påfølgende år, i støtte til lag og foreninger.

For å håndtere dette, heter det videre i vedtaket:

Bystyret ber rådmannen sette ned en politisk arbeidsgruppe bestående av 5 politikere og 1 fra Kulturenheten som sekretær. Arbeidsgruppen skal utarbeide et forslag til bystyret på regler for fordeling av kommunal støtte til lag og foreninger, samt forslag til vekting av hvor stor andel av støtten som skal gå til aktiviteter knyttet til barn- og unge sett opp mot andre aktiviteter.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo