Bystyret 25. januar 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 6/17: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10

PS 6/17: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10

I februar 2016 mottok Mandal kommune en melding om oppstart av planarbeid for del av Nye Vestnes. oppstartsmeldingen ble det opplyst om at det er ønskelig å gjøre endring i formålet, slik at det tillates blokkbebyggelse innenfor delområdet. Det ble videre angitt at utnyttelsen ikke skulle endres.

Da bystyret behandlet saken i april 2017 var innstillingen at i reguleringsbestemmelsenes punk 4.2 må det fremkomme at renovasjonsanlegget må være nedgravd, og at det i rekkefølgebestemmelsene må det tilføyes en bestemmelse om at dette anlegget må være etablert og ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse til første boenhet.

Vedtaket til bystyret var at området eller deler av området, kan være godt egnet for omsorgsboliger som tilrettelegges for heldøgns omsorg og utsatte saken der rådmannen ble bedt om å vurdere dette.

Det ble gjennomført et møte mellom utbygger, kommunalsjef for helse og omsorg, kommunalsjef for byutvikling og saksbehandler for detaljreguleringen 22.05.17, uten at dette førte til noen umiddelbar løsning. I november 17 ble det arbeidet med løsninger i administrasjonen, og ulike alternativer ble vurdert.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo