Bystyret 25. januar 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 5/18: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Frøysland skole

PS 5/18: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Frøysland skole

Planarbeidet med planleggingen av ny hall med tilhørende uteområder og skoleanlegget på Frøysland startet opprinnelig sommeren/høsten 2015. To alternativer til planforslag ble utarbeidet, behandlet og lagt ut på offentlig ettersyn.

Saken ble utsatt i forbindelse med 2. gangsbehandling av de to alternativene den 26. oktober 2016 med et vedtak om at planutvalget ville legge til rette for at arbeidet med å bygge en hall, som dekker skolens behov, kunne starte i 2017.

24. januar 2017 ble det varslet en ny oppstart av planarbeid som tok utgangspunkt i rapport fra Rambøll. Forutsetningene i planarbeidet har dermed vært at arealet hvor hallen tidligere var foreslått reguleres til parkering, og at hallen plasseres på/ved skolens østre fløy. Planforslaget gir nå ikke mulighet for en utvidelse av dagens skole, til en 3-parallell.

Planforslaget bygger derimot på tidligere forhold for bussløsning. Eksisterende bussløyfe ved skolen foreslås regulert til gang- og sykkelvei og lekeområde, mens det etableres kantstopp ved Gjervoldstadveien.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo