Bystyret 25. januar 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 4/18: Prioritering av søknader til Bufdirs nasjonale tilskuddsordning

PS 4/18: Prioritering av søknader til Bufdirs nasjonale tilskuddsordning

Formålet med «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
I 2018 er det 224,441 mill.kr. statlige midler som skal fordeles. Bystyret skal som en del av sin helhetlige barne- og ungdomspolitikk integrere den nasjonale tilskuddsordningen, forvaltet av Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og foreta politisk vurdering og prioritering av de innkomne søknader. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midlene. Informasjon om tilskuddsordningen har vært annonsert i Lindesnes avis, på kommunens hjemmeside og Facebook. Kulturkontoret har i tillegg kontaktet aktuelle søkere.

Søknadene skal prioriteres av den enkelte kommune og sendes tilbake til Bufdir innen 20. februar 2018.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo