Bystyret 7. desember 2017

Tilbake til arkiverte møter

RS 53/17: Status for Nærpolitireformen i Agder politidistrikt

RS 53/17: Status for Nærpolitireformen i Agder politidistrikt

I forbindelse med gjennomføring av nærpolitireformen og etablering av ny struktur for lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Agder politidistrikt, er det tidligere gjort kjent fra Politidirektoratet og Agder politidistrikt at det skal inngås et mer forpliktende samarbeid
mellom politi og hver enkelt kommune.

Strukturen som omhandler plassering av politistasjoner og lensmannskontorer i Agder politidistrikt ble avgjort før sommerferien. Denne nye strukturen ble kommunene orientert om gjennom brev fra politimester i Agder 20. juni 2017.

I brevet som ble sendt alle kommunene i Aust- og Vest-Agder ble det understreket at Agder politidistrikt ikke vil være ferdig med omorganiseringen før i 2018. Tjenestetilbudet som ble skissert tok høyde for at ikke alt vil være på plass i lensmanns- og politistasjonsdistriktene når
det nye politidistriktet går live 1. mars 2018.

Høsten 2017 har politidistriktet vært igjennom et omfattende personalløp for alle som jobber i de geografiske driftsenhetene. Personalløpet, som blant annet innebærer plassering og fordeling av arbeidsoppgaver til hovedtyngden av de ansatte i politidistriktet, vil være ferdig i
midten av desember. Parallelt pågår et betydelig organisasjonsløp hvor vi jobber ut fra en målsetting om at startskuddet for nye Agder politidistrikt blir 1. mars 2018.

Tjenestetilbudet, som ble beskrevet i juni, var en skisse over hva innbyggerne skal kunne forvente av politidistriktet og lokalt politi i fremtiden. Konkrete detaljer rundt tjenestetilbudet i den enkelte kommune vil bli utformet av lokalt politi i nær dialog med
vedkommende kommune.

Lederne av de ulike lensmanns- og politistasjonsdistriktene og lensmannskontorer og politistasjoner i Agder politidistrikt vil være på plass fra 1. mars 2018. De nye lederne vil etter tiltredelse, sammen med politikontaktene, ta kontakt med vedkommende kommune med
tanke på å opprette et godt og forpliktende samarbeid, der det blant annet skal inngås en skriftlig og forpliktende samarbeidsavtale mellom politi og kommune. Forarbeidet til denne samarbeidsavtalen skal politikontaktene være i gang med sammen med kommunene.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo