Bystyret 7. desember 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 115/17: Tildeling av enerett for behandling av slam

PS 115/17: Tildeling av enerett for behandling av slam

Mandal kommune mener tildeling av enerett, til Maren AS, på innsamling og behandling av husholdningsavfall og slam vil gi best miljømessig effekt ut ifra en kost/nytte-analyse.

Ved å tildele Maren AS enerett på husholdningsavfall og slam sikrer kommunen kontroll med at nærhetsprinsippet ivaretas ved at man unngår lang transport av avfall. Videre legges det vekt på at man vil ha en høy grad av materialgjenvinning samtidig som man oppnår reduserte CO² utslipp. Enerett anses som en nødvendig og hensiktsmessig løsning for å bidra til nasjonale og europeiske mål om økt materialgjenvinning og reduksjon av klimautslipp.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo