Bystyret 7. desember 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 112/17: Bosetting av flyktninger 2018

PS 112/17: Bosetting av flyktninger 2018

Integrerings- og Mangfolds direktoratet (IMDi) har i brev datert 6. november 2017 anmodet Mandal kommune om å bosette 20 flyktninger i 2018. Familiegjenforente kommer i tillegg.

IMDi skriver i sitt brev at norske kommuner har gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av flyktninger. Bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen. IMDi takker Mandal kommune for deres innsats i dette arbeidet.

De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4 400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert 150 enslige mindreårige. Årsaken er at færre søker asyl i Norge.

Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene er bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting er spurt om å bosette langt færre flyktninger enn tidligere. Felles kriterier for vurderingen er innbyggertall, sysselsettingsnivå og resultater i introduksjonsprogram over tid.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo