Bystyret 7. desember 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 110/17: Kjøp av del av hotelltomta og sikkerhetsstillelse for parkering

PS 110/17: Kjøp av del av hotelltomta og sikkerhetsstillelse for parkering

Under bystyrets møte i mai ble det vedtatt at bystyret godkjente forslag til opsjonsavtale mellom Mandal kommune og Gazza Eiendom AS om opsjon på kjøp av tomt for utvikling av hotell. Endelig forslag til plan for hotellet og kontrakt om kjøp av tomt skal legges fram for Mandal bystyre for godkjenning.

Det er forhandlet fram avtale om kjøp av 1. byggetrinn av hotelltomta. Forslaget bygger på inngått opsjonsavtale.

I opsjonsavtalen var forutsatt at betaling skulle skje 60 dager etter kontraktsinngåelse. For at den oppsatte framdriftsplanen skal holdes, må byggingen igangsettes 2. januar 2018. Det forutsettes derfor at Eiendommen overdras 2. januar 2018. I avtalen foreslås at betaling skjer innen 31.12.2017 forutsatt at tomta er matrikulert og det foreligger skjøte. Kjøper gis tilgang til tomta fra 10. desember 2017 for å kunne gjøre seg klar til å igangsette utbyggingen.

Det er utarbeidet detaljreguleringsplan for hotelltomta, som forutsettes lagt fram til sluttbehandling i bystyret 7.12.2017. I rådmannens innstilling er akseptert anmodningen fra Gazza Eiendom AS om at parkeringskravet for første byggetrinn av hotellet løses i forbindelse med 2. byggetrinn. Gazza Eiendom har frist på 5 år etter at første byggetrinn er åpnet for å utløse opsjon for Tomt 2.

Det er enighet med Halse Eiendom, Gazza Eiendom, Mandal parkering og Malmø Utvikling om at en skal søke å få etablert et felles parkeringsanlegg under bakken på Nedre Malmø og som kan løse parkeringsbehovene for alle disse aktørene. Et slikt fellesanlegg vil være kostnadseffektivt og kan lettest gi en tilstrekkelig parkeringskapasitet i området. Utredning av mulig fellesanlegg igangsettes i januar 2018.

Uavhengig av om Gazza Eiendom utløser opsjon om kjøp av Tomt 2, vil parkeringsbehovet for hotellet bli søkt løst i et fellesanlegg. Bygger Gazza Eiendom også byggetrinn 2, må parkeringskravet for byggetrinn 1 utløses samtidig. Utfordringen er hva en gjør dersom Gazza Eiendom ikke utløser retten til kjøp av Tomt 2, men uansett skal løse parkeringskravet knyttet til byggetrinn 1. I forslag til avtale er innarbeidet at Gazza Eiendom må stille tilstrekkelig sikkerhet som skal innfris dersom Gazza Eiendom ikke innen en definert frist betaler kostnadene ved de plassene hotellet har krav om å bygge.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo