Bystyret 7. desember 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 109/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Mandal hotel

PS 109/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Mandal hotel

Sweco Norge AS varslet om oppstart av detaljregulering for Mandal hotel 2. juni 2017. Dette oppstartsvarselet ble supplert med et tilleggsvarsel datert 5. juli 2017.

Formålet med planarbeidet ble opprinnelig meldt å være å tilrettelegge for en trinnvis utbygning av delfeltet som i gjeldende reguleringsplan er avsatt til hotell med tilhørende anlegg. Det ble også meldt at det ville bli innregulert tilhørende fellesområder.

I tilleggsvarsel ble det meldt at man også ønsket å gjøre vurderinger rundt en endring av formål i reguleringsplanen, og også en endring av maksimale byggehøyder.

Gjeldende reguleringsplan for området er reguleringsplan for deler av Nedre Malmø, planID 138A, vedtatt 16. april 2009.

Det er utarbeidet en utbyggingsavtale for området på Nedre Malmø. Området som det nå utarbeides en reguleringsplan for er en del av det som omfattes av utbyggingsavtalen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo