Bystyret 9. november 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 102/17: Finanisering av rekkefølgekrav Gismerøya

PS 102/17: Finanisering av rekkefølgekrav Gismerøya

I reguleringsplanen for Gismerøya som ble vedtatt av bystyret i mai 2015 står det i rekkefølgebestemmelsene at det skal ferdigstilles en gang- og sykkelvei fra Saltverket og forbi krysset til o_V2 før en ferdigattest og brukstillatelse kan utstedes.

Ovennevnte rekkefølgekrav var nytt i forhold til tidligere reguleringsplan for Gismerøya. Gang- og sykkelveien er kostnadsberegnet til kr. 12.375.000,- I arbeidet med utbyggingsavtaler skal rådmannen finne løsninger for finansieringen av rekkefølgekravene. Det gjøres enten ved at utbygger selv ferdigstiller rekkefølgekravene, eller ved at utbyggere betaler infrastrukturbidrag til Mandal kommune, som så ferdigstiller rekkefølgekravene når det totale infrastrukturbidrag er finansiert.

Beregning av infrastrukturbidrag gjøres ut fra flere ulike vurderinger. Utbyggingspotensialet for aktuelt område, sannsynligheten for utbygging innen en gitt tidsramme (anbefalt 10 år), kostnader til grunnerverv og advokatutgifter, renter, prisøkning, forholdsmessigheten og rimeligheten mellom rekkefølgekravet og det bidrag den enkelte skal betale til kommunen.

Forenklet deler man de totale kostnadene på det vurderte utbyggingspotensialet og kommer frem til en sum enten per m2 BRA eller BYA. Dette vil variere i hvert enkelt tilfelle fordi hver utbygging er ulik. Uansett beregningsmetode er målet å sikre full finansiering av rekkefølgekravene slik at de kan ferdigstilles innen rimelig tid.

På det tidspunkt hvor gjeldende reguleringsplan ble vedtatt var allerede deler av Gismerøya utbygd. I dag er det ca. 31.000 m2 (BYA) med bebyggelse. En utbyggingsavtale må være realistisk og sikre full finansiering av rekkefølgekrav. Den kan så gi grunnlag for en dispensasjon fra rekkefølgekrav med bakgrunn i at utbygger/grunneier har undertegnet utbyggingsavtalen som sikrer finansieringen. Infrastrukturbidraget må parallelt ivareta krav til rimelighet og forholdsmessighet.

Det ble avholdt møte med potensielle utbyggere den 17.10.2017. Det var 4 som ikke møtte og disse har blitt kontaktet i ettertid. Av disse er det kun en som ikke har svart, men øvrige potensielle utbyggere er positive til en utbyggingsavtale for Gismerøya. Dialogen har vært knyttet til et infrastrukturbidrag på kr. 300,- per m2 BRA.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo