Bystyret 9. november 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 101/17: Salg av menighetshuset for delfinanisering av nytt kirkesenter

PS 101/17: Salg av menighetshuset for delfinanisering av nytt kirkesenter

Som et bakteppe for bystyrets beslutning og som en ren informasjon til bystyret har rådmannen valgt å beskrive litt mer i detalj det økonomiske bildet knyttet til etableringen av det nye «Kirkesenteret i Mandal».

Mandal menighetsråd har tidligere vedtatt, av økonomiske grunner, å ikke realisere det planlagte og prosjekterte nybygget i Halseveien ved Mandal kirke – «Kirkens Hus Mandal».

Mandal sokn ved Mandal menighetsråd har den 3.mai 2017 inngått intensjonsavtale med Sparebanken Sør om kjøp av eiendommene Store Elvegate 33 (gnr 160/bnr 1080) og Store Elvegate 36 (gnr 160/bnr1083) i Mandal. I tillegg er det et uteareal mellom byggene. Det planlegges å inngå endelig avtale om overtakelse av eiendommene høsten 2017.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo