Bystyret 12. oktober 2017

Tilbake til arkiverte møter

RS 42/17: Forslag til ny normalpolitivedtekt

RS 42/17: Forslag til ny normalpolitivedtekt

11. september sendte Politidirektoratet ut et brev med forslag til ny normalpolitivedtekt for kommunene. Siden vedtakelsen av tidligere normalvedtekt av 31. mai 1996 er det foretatt en rekke endringer i politiloven og øvrig lovgivning som har berørt innholdet i politivedtekter. Dette har ført til behov for å gjennomgå og revidere bestemmelsene med kommentarer.

Eksisterende politivedtekt er fortsatt gjeldende inntil den er erstattet med ny vedtekt såfremt den ikke strider mot bestemmelsene i politiloven. Det er ønskelig at kommunene bruker normalpolitivedtektens system og ordlyd så langt det er mulig for de bestemmelser kommunen vedtar. Dette er en ny mal som det er ønskelig kommunene følger. Saken vil dermed komme til behandling i bystyret når ny normalpolitivedtekt er trådt i kraft. En politivedtekt er en forskrift slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kommer til anvendelse. Når bystyret har vedtatt forslag til ny politivedtekt, skal forslaget sendes ut på høring. Når høringsfristen er ute, behandles innspillene av bystyret som vedtar politivedtektens endelige ordlyd. Saken oversendes deretter direkte til Politidirektoratet for stadfestelse.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo