Bystyret 12. oktober 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 89/17: Etablering av frisklivssentral i Mandal

PS 89/17: Etablering av frisklivssentral i Mandal

Mandal kommune har fått midler fra fylkesmannen til et forprosjekt for å se på behovet for organisering av helsetjenester i en frisklivssentral til risikogrupper. Forprosjektet ble gjennomført i perioden februar til juni 2017 og har munnet ut i en prosjektplan.

Denne beskriver utførlig hvordan forprosjektet er gjennomført med brukermedvirkning, dialog med frivillige og private aktører og ekskursjon. Eksisterende tiltak er kartlagt og Mandals utfordringer er beskrevet i lys av forskning og lokal kunnskap.

Etableringen av frisklivsentral med helsefremmende og forebyggende tilbud bygger på en grunnleggende visjon om å stimulere innbyggerne til mestring av egen livssituasjon og å være aktiv i eget liv. Helsedirektoratet anbefaler frisklivsentraler i kommunene.

Målgruppe for frisklivssentralens tilbud er i hovedsak personer som ikke oppsøker tilbud på egenhånd og som ikke finner seg til rette i lokale tilbud i regi av frivillige og private aktører.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo