Bystyret 12. oktober 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 87/17: Ekstra bevilgning til vedlikehold av Andorsengården

PS 87/17: Ekstra bevilgning til vedlikehold av Andorsengården

Bygningskomplekset Andorsengården ble oppført i utmurt bindingsverk, og kledd med panel, av byggherre Mathias Knutzen i perioden 1801-1805. Komplekset består av et hovedbygg, et økonomibygg og et mellombygg som skaper et portrom, men som kun har gjennomgang mellom økonomibygg og mellombygg.

Gulow Andorsen kjøpte komplekset i 1834 av Halvor Soelberg. I 1923 ble Andorsengården fredet, da det ble ansatt å ha høy nasjonal verdi. I 1953 ble det gitt som testamentarisk gave til Mandal kommune, med krav om at det skulle brukes til bibliotek og museum. Da biblioteket flytta i 2012 ble testamentet gjennomgått på nytt, og det ble konkludert med at Andorsengården nå kun skulle brukes til museum. Mandal kommune eier Andorsengården, men store deler av bygningsmassen forvaltes av Vest-Agder-museet, Mandal museum.

Vedlikeholdet av Andorsengården har vært nedprioritert over år grunnet stramme budsjettrammer til drift- og vedlikehold av bygg og anlegg i Mandal kommune. Formålsbygg, som blant annet skole og sykehjem, har vært prioritert. I budsjettet for 2017 satte Bydrift av kr. 750.000,- til maling av Andorsengården. På grunn av økte kostnader til utskiftning av brannvarslingsanlegg på Mandal sykehjem måtte maling Andorsengården nedprioriteres.

Onsdag 6.9.2017 ble det gjennomført befaring med Vest Agder fylke v/fylkeskonservatoren og Vest Agder Museum v/Birgitte Sørensen og John Olsen, Torgeir Haraldstad fra Agder Restaurering AS, Harald Weissflog murmester(trapper) samt Bydrift v/Geir Andersen, avdelingsleder Drift og Vedlikehold (Bydrift).

Istandsetting av Andorsengårdens vegger må gjøres etter antikvariske prinsipper, og forundersøkelser er avgjørende for å få gjort jobben grundig nok. Tilstanden til bindingsverk, lekter, kledningsbord og håndsmidde spiker må være klarlagt før f.eks. en malejobb kan utføres.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo