Bystyret 12. oktober 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 85/17: Tiltak for å begrense spredning av gummigranulat fra kommunale baner og balløkker

PS 85/17: Tiltak for å begrense spredning av gummigranulat fra kommunale baner og balløkker

Bystyret vedtok i februar 2017 at det innen sommeren 2017 skulle legges frem plan og forslag til tiltak for å begrense spredning av gummigranulat på eksisterende baner. Rådmannen la i juni frem en sak for bystyret med utgangspunkt i de to banene i idrettsparken som har vintervedlikehold.

Da vedtok bystyret å støtte forslag til tilak for oppsamling av gummigranulat på 11-erbanen og 7-erbanen Nye Vestnes i Idrettsparken. Bystyret bad rådmannen også undersøke muligheten for tilskuddsmidler både fra private og offentlige instanser, da erfaringene fra pilotprosjektet har relevans for andre.

Videre i vedtaket stod det også følgende: «I henhold til bystyrets vedtak 16.02.2017 må rådmannen til bystyrets møte i september 2017 legge fram plan og tiltak for å begrense spredning av gummigranulat fra de øvrige kommunalt eide kunstgressbanene og ball-løkkene med kunstgress.

Kostnadene bør innarbeides i budsjettet for 2018. Rådmannen bes undersøke mulighetene for å få eksterne midler til pilotprosjektet.»

Rådmannen har nå lagt frem en oversikt over hvor mye penger det vil koste å investere i disse tiltakene. Totalt sett ser det ut til at det vil komme på kr 3.628.000 ,- med kr 360.000,- i årlig driftskostnad.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo