Bystyret 12. oktober 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 83/17: Kvalitets- og utviklingsmelding Oppvekst 2017

PS 83/17: Kvalitets- og utviklingsmelding Oppvekst 2017

Bakgrunnen for å legge fram en Kvalitet- og utviklingsmelding for barnehage og skole er todelt: For det første vedtok bystyret i Mandal den 17. juni 2009 plandokumentet Fra god til bedre. Denne planen definerte satsingsområder og målsettinger innenfor oppvekstsektoren i perioden 2009-2013. Et av tiltakene her var at det skulle utarbeides en årlig kvalitetsmelding til bystyret.

For det andre stiller Opplæringslova krav om at: «Det skal utarbeidast en årleg rapport om tilstanden igrunnskoleopplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø»
(Opplæringslova §13.10).

Dette er det syvende året på rad at en kvalitetsmelding for Oppvekst blir lagt fram for politisk behandling.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo