Bystyret 14. september 2017

Tilbake til arkiverte møter

RS 36/17: Tjenestetilbud til kommunene i ny struktur

RS 36/17: Tjenestetilbud til kommunene i ny struktur

I forbindelse med etablering av ny struktur for lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Agder politidistrikt skal det også inngås et mer forpliktende samarbeid mellom politi og hver enkelt kommune. Den endelige strukturen for lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Agder politidistrikt er nå avgjort.

I et brev datert 20. juni 2017 kommer det blant annet frem at de understreker at omorganiseringen ikke vil være ferdig før i 2018, slik at tjenestetilbudet som skisseres ikke vil være fullt ut på plass i alle lensmanns- og politistasjonsdistrikt før tidligst 1. mars 2018.

Agder politidistrikt vil fra 1. mars 2018 være organisert i tre geografiske driftsenheter; Vestre Agder driftsenhet, Midtre Agder driftsenhet og Østre Agder driftsenhet.

Vestre Agder driftsenhet består av Flekkefjord og Kvinesdal lensmannsdistrikt – Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor, stedsplassert i Flekkefjord.

Farsund og Lyngdal lensmannsdistrikt – Farsund og Lyngdal lensmannskontor, stedsplassert i Farsund.

Lindesnes politistasjonsdistrikt – Mandal politistasjon, Byremo lensmannskontor, stedsplassert i henholdsvis Mandal og Byremo.

Midtre Agder driftsenhet består av Kristiansand politistasjonsdistrikt – Kristiansand politistasjon, stedsplassert i Kristiansand.

Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt – Søgne og Songdalen lensmannskontor, stedsplassert i Songdalen.

Vennesla og Iveland lensmannsdistrikt – Vennesla og Iveland lensmannskontor, stedsplassert i Vennesla.

Lillesand og Birkenes lensmannsdistrikt – Lillesand og Birkenes lensmannskontor, stedsplassert i Lillesand.

Setesdal lensmannsdistrikt – Valle og Bykle lensmannskontor, Bygland og Evje og Hornnes lensmannskontor, stedsplassert i henholdsvis Valle og Evje.

Østre Agder driftsenhet består av Grimstad politistasjonsdistrikt – Grimstad politistasjon, stedsplassert i Grimstad.

Arendal og Froland politistasjonsdistrikt – Arendal og Froland politistasjon, stedsplassert i Arendal.

Holt lensmannsdistrikt – Risør og Gjerstad lensmannskontor, Tvedestrand og Vegårshei lensmannskontor, Åmli lensmannskontor, stedsplassert i henholdsvis Risør, Tvedestrand og Åmli.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo