Bystyret 14. september 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 80/17: Landeveien infrastruktur – Grunnerverv

PS 80/17: Landeveien infrastruktur – Grunnerverv

Eksisterende kjørevei til Lande har i dag en kjørebredde på ca. 4 meter. I de krappeste svingene er vegen noe bredere. Veien blir brukt av fastboende og hytter/fritidsboliger. Det er en blanding av gående, syklende og kjørende som benytter dagens kjørevei.

Gjennom tunet på Toftenes gård går det i dag en gang/sykkelvei. Denne nyttes av gående og syklende mellom Landeveien og Hogganvikveien (Fv 202). Den brukes også som biladkomst til boliger langs tunet. Dekke på veien er grus.

Det er regulert nye boligfelt i/på Lande. For at disse boligfeltene skal kunne realiseres må vegen utvides og forbedres og det må etableres gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien er tenkt å knytte seg på der hvor innregulert gang og sykkelvei slutter iht. reguleringsplan for Sånum. Det må imidlertid ha skjedd en glipp i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen for Infrastruktur Landeveien, da det mangler ca. 15 meter med regulert gang- og sykkelvei for at den nye gang- og sykkelveien skal kunne knytte seg til der eksisterende gang- og sykkelveg slutter.
For å kunne utvide/utbedre vegen og etablere gang- og sykkelvei er det nødvendig med grunnerverv.

Det er i forbindelse med reguleringsplanprosessen forutsatt at det kan legges vann- og avløpsledninger i gang- og sykkelvegen gjennom tunet på Toftenes gård og at vegen deretter skal oppgraderes med nytt dekke, samt natursteinsmurer og gatelys.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo