Bystyret 14. september 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 78/17: Forslag til folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 – Høringsuttalelse

PS 78/17: Forslag til folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 – Høringsuttalelse

Fylkesutvalgene i Aust- og Vest-Agder har vedtatt å sende forslag til Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 på høring. Sammen med folkehelsestrategien sendes det ut et forslag til handlingsprogram for perioden 2018-21 som det ønskes innspill til.

Høringsfristen er 1. oktober og det legges opp til en sluttbehandling i fylkestingene 12. desember 2017.

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 erstatter tidligere folkehelseplan og bygger på regionplan Agder 2020 herunder «Det gode liv» som omhandler folkehelse og levekårsatsingene i regionen.

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 trekker fram følgende hovedutfordringer:

  • Barn og unge med psykiske plager
  • Barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt
  • Mange mottakere av uføretrygd
  • Sosial ulikhet i helse og geografiske forskjeller på Agder
  • Ingen felles koordinert møteplass om folkehelse på Agder

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo