Bystyret 15. juni 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 74/17: Mandal kommunes økonomiske situasjon – Oppstart av budsjettprosess

PS 74/17: Mandal kommunes økonomiske situasjon – Oppstart av budsjettprosess

Da bystyret behandlet økonomirapport for Mandal kommune pr 28.2.2017 tok de rapporten til etteretning.

I tillegg vedtok de blant annet følgende formulering:
«Bystyret forventer en omfattende gjennomgang av kommunens økonomiske situasjon i tilknytning til tertialrapport 2 og etter at Revidert nasjonalbudsjett er fremlagt. På dette tidspunkt har man bedre grunnlag for å vurdere situasjonen, og resultater av Rådmannens arbeid med å sikre budsjettbalanse er mer avklart.»

Uavhengig av bystyrets vedtak har rådmannen planlagt å legge frem en sak før sommeren som en oppstart på budsjettprosessen. Denne saken vil sammen med 1. tertialrapport 2017 utgjøre en gjennomgang av kommunens økonomiske situasjon. Saken er også tenkt som en forventningsavklaring mellom administrasjonen og bystyret i forkant av arbeidet med rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo