Bystyret 15. juni 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 68/17: Framtidig selskaps- og styringsstruktur for DDV-samarbeidet

PS 68/17: Framtidig selskaps- og styringsstruktur for DDV-samarbeidet

Det Digitale Vestre Agder (DDV) ble etablert for ca. 15 år siden, og har siden starten utviklet seg til å omfatte stadig flere av eierkommunenes digitale løsninger.

I januar 2015 ble samarbeidet formalisert og utvidet ved at 9 kommuner samlet sin IKT-drift i selskapet DDV Drift. Samtidig ble selskapet DDV Strategi etablert for å utvikle en felles IKT-strategi. De 2 selskapene er samlokaliserte og har utstrakt samarbeid, men er likevel selvstendige selskaper med egne styrer.

Den overordnede styringen ivaretas av DDV Styring (de 9 rådmennene). Etter 2 års drift ønsket DDV Styring en vurdering av organiseringen av DDVsamarbeidet, og DDVs arbeidsutvalg (AU) supplert med en tillitsvalgt fikk følgende oppdrag:

Arbeidsutvalget i DDV får mandat til å vurdere fremtidig selskapsstruktur for DDVselskapene med sikte på kommunestyrebehandling i DDV-kommunene i 2017.

 

DDV Styring har nå fått AUs anbefaling i form av en utredningsrapport, forslag til et «Styringsdokument», samt forslag til nye vedtekter for samarbeidet.

I møte 27.04.17 behandlet DDV Styring forslaget, og vedtok å oversende saken til endelig behandling i de 9 kommunestyrene.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo