Bystyret 15. juni 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 66/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for gang- og sykkelvei Tredgeveien – Befaring

PS 66/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for gang- og sykkelvei Tredgeveien – Befaring

Mandal kommune meldte oppstart av planarbeid den 09.01.15 for gang- og sykkelvei fra krysset Skjernøyveien/Tregdeveien til Omlandsneset. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelvei mellom disse områdene.

Strekningen er på ca 1,7 km. og har et totalt areal på 38,313 m².  Planforslaget grenser til reguleringsplan for Strømsvika-Sodevika i vest og detaljregulering for Tregde feriesenter i øst. Planarbeidet vil fullføre planleggingen av sammenhengende gang- og sykkelvei fra Tregde til Mandal sentrum.

Planforslaget regulerer også fylkesvei 203, Tregdeveien, og innebærer at denne vil legges om på deler av strekningen – spesielt ved «Eskelandskleiva» (svingen før Eskeland) som planlegges å rettes ut.

Planforslaget ble endret i tråd med planutvalgets vedtak, og var utlagt offentlig ettersyn i perioden 04.11.16 til 19.12.16.

Teknisk forvaltning har i etterkant av denne behandlingen fått utarbeidet et forprosjekt for omleggingen, og utarbeidet et alternativt plankart i tråd med vedtaket.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo