Bystyret 15. juni 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 65/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Agder Fengsel, avdeling Mandal

PS 65/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Agder Fengsel, avdeling Mandal

Mandal kommune meldte oppstart av planarbeid for fengselsområdet på Jåbekk den 05.03.15 for å tilrettelegge for mulig etablering av fengsel i Mandal. Planområdet var på ca. 200 dekar, hvor deler var regulert gjennom områderegulering for Jåbekk N3, og deler avsatt som LNF-område i kommuneplanen.

Ettersom deler av området var uregulert og ikke avsatt som byggeområde i kommuneplanen, ble det fastsatt et planprogram og gjennomført en konsekvensutredning som tok høyde for et stort anlegg med 300 plasser.

Det ble senere bestemt at det skulle etableres 2 separate anlegg, hvorav ett med 100 plasser og administrasjonen i Mandal. Det viste seg da at anlegget (inkludert utomhus og parkering) vil kunne plasseres innenfor reguleringsplanen for Jåbekk N3. Totalt gir planen mulighet for et anlegg på 13 000 m2 til sammen i området regulert til institusjon.

Et planforslag var til behandling i planutvalget den 08.03.17 hvor følgende ble vedtatt: Planforslaget for Agder fengsel, avdeling Mandal, datert 28.02.17, legges ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget lå ute på offentlig ettersyn i perioden 24.03.17 til 01.05.17.

Klikk for å se plankartet i full størrelse.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo