Bystyret 15. juni 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 64/17: Mottaksskolen – Sluttrapport

PS 64/17: Mottaksskolen – Sluttrapport

Under bystyremøtet i november 2014 ble det vedtatt at det skulle søkes innarbeidet 8 millioner kroner til mottaksskolen i budsjett og økonomiplan 2015 og 2016.

I budsjettvedtaket for 2015 vedtar bystyret en investeringsramme på 10 000 000,- inkl. mva. til ombygging av «Salembygget» (Furulundsgata 12) og prosjektet etableres.

Budsjettrammen var basert på usikre opplysninger både m.h.t. byggets tilstand og mottaksskolens behov. Kvalifiseringsenheten anga arealbehov for Mottaksskolen til netto 272 m², med tillegg for birom, teknisk rom, korridorer etc.

I løpet av våren 2015 ble planene for ny mottaksskole utarbeidet.
Rekkefølgebestemmelsene la begrensninger for både utvidelse og nybygg. Mottaksskolens behov måtte søkes løst innenfor eksisterende bygningskropp. Eksisterende bygg fra rundt 1930 og tilbygg fra 1980-tallet var i svært dårlig forfatning. Ved søknad om bruksendring fra forsamlingslokale til skole stilles det krav om at dagens byggeforskrifter, TEK 10, må følges.

Under prosjekteringen ble det avklart at hele andre etasje måtte utnyttes for å få plass til nødvendige planløsningen. Deler av eksisterende bygg hadde to etasjer mens forsamlingssalen hadde kun en etasje. Andre etasje måtte endres mye utover det som lå til grunn i tidligere arealbehov. Gulv måtte heves, nytt gulv over forsamlingssal måtte etableres og takkonstruksjoner måtte bygges om for å få plass til ønskede funksjoner.

Plankomiteen hadde tre møter i prosjekteringsfasen frem til ferdig utarbeidede tegninger og spesifikasjoner for bygg og tekniske anlegg forelå.

Planer og spesifikasjoner, bygningsmessige og tekniske anlegg, som ble lagt til grunn for renovering og ombygging, var fremlagt og godkjent av Plankomiteen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo