Bystyret 15. juni 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 62/17: Kulturminneplan Mandal kommune

PS 62/17: Kulturminneplan Mandal kommune

Mandal bystyre vedtok 20. februar 2014 at det skulle utarbeides en kommunedelplan for kulturminner. Planprogrammet ble sendt på høring 26. februar 2014 og vedtak i bystyret ble fattet 6. november 2014.

Et revidert planprogram med endret fremdrift, ble vedtatt 10. september 2015.

Mandal kommune ved kulturenheten sendte kulturminneplanen på høring 20. februar 2017.

Målsetting
Målsettingen med kulturminneplanen bl.a. hentet fra Riksantikvarens uttalelser, er:

  • Å styrke Mandals særpreg slik at identiteten/DNA til Mandal blir tydeligere og i enda større grad kan gi beboere og tilreisende unike opplevelser av Mandals egenart og miljø.
  • Når innbyggerne blir kjent med egen historie og formidler denne til andre skapes merverdi.
  • Kulturminner er kilde til kunnskap og opplevelser, gir grunnlag for verdiskapning og styrker lokal egenart og felleskap.

Riksantikvarens målsetting:

  • Tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres.
  • Innen 2020 skal det foreligge oversikter over verneverdige kulturminner og kulturmiljøer for hver kommune…..
  • ……som grunnlag for å prioritere et utvalg som skal tas vare på.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo