Bystyret 15. juni 2017

Tilbake til arkiverte møter

Medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Personalsjef Siren Vetnes Johannessen i Mandal kommune holder en orientering rundt medarbeiderundersøkelsen som Mandal gjennomførte i vår.

10-faktor er en undersøkelse som fungerer ved at medarbeidere og ledere svarer ved å ta stilling til i alt 35 påstander, dvs tre-fem påstander per faktor. Svarskalaen er femdelt, fra «svært uenig» til «svært enig».

Påstandene utgjør nøye utvalgte måleindikatorer i form av godt uttestede «symptomer» på den aktuelle faktoren.

Måleindikatorene er ikke «årsaker», men indikatorer. Vektlegging av hver enkelt måleindikator er derfor ikke hensiktsmessig for å få innsikt i den enkelte faktor eller for å jobbe med utvikling. Derfor rapporteres det ikke på hver enkelt indikator, men bare på faktoren den skal være med på å måle.

I tillegg til faktorene, inneholder undersøkelsen noen få spørsmål om bakgrunnsvariable som kjønn, alder (på intervallnivå), utdanningsnivå, stillingsprosent og eventuelt lederansvar. Bakgrunnvariablene rapporteres kun på kommunenivå, ikke på lavere nivå i organisasjonen, av hensyn til medarbeidernes anonymitet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo